Norm Invests oplysninger til kunder om priser

Norm Invests prisstruktur er opbygget ud fra intentionen om, at de totale omkostninger, ved investering over en 10-årig tidshorisont, skal ligge mellem 0,60 % og 0,80 % om året. Du kan få vist eksempler på omkostningerne og fordelingen heraf for forskellige porteføljer på https://www.norminvest.com/priser.

Omkostninger ved investering består både af omkostninger, der opkræves løbende, og omkostninger, der opkræves i forbindelse med hver enkelt handel. Derfor varierer de faktiske omkostninger fra år til år afhængigt af handelsomfanget. De enkelte omkostninger kan ses herunder.

Løbende omkostninger betales dels til Norm Invest, og dels til Norm Invests partnerbank Saxo Bank A/S. Herudover er der løbende omkostning til administration af de ETF’er, som kundens portefølje investeres i. ETF’ernes administrationsomkostninger fragår i den enkelte ETF’s løbende afkast og opkræves således ikke på kundens konto.

Løbende omkostninger

Rådgivningshonorar til Norm Invest (Opkræves af den totale porteføljeværdi)

Samlet indbetaling

under 2.000.000 kr.

over 2.000.000 kr.

Private frie midler og virksomhedsmidler

Standardportefølje

0,408 % p.a.

0,258 % p.a.

Ansvarlig portefølje

0,445 % p.a.

0,295 % p.a.

Portefølje med ekstra høj risiko

0,447 % p.a.

0,297 % p.a.

Pensionsmidler

Ansvarlig portefølje (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,426 % - 0,462 % p.a.

0,276 % - 0,312 % p.a.

Depotomkostninger til Saxo Bank

Private frie midler

0,12 % p.a.

Virksomhedsmidler

0,12 % p.a.

Pensionsmidler

0,12 % p.a.

Løbende omkostninger (fortsat)

Administrationsomkostninger til ETF’er

(Produktionsomkostninger der tilfalder udteder af ETF'er) Opkræves af værdien af ETF'erne i depot

Simpel portefølje* (typisk en portefølje under 30.000 kr.)

Alm. portefølje (typisk en portefølje over 30.000 kr.)

Private frie midler og virksomhedsmidler

Standardportefølje  (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,167 % - 0,199 % p.a.

0,142 % - 0,144 % p.a.

Ansvarlig portefølje  (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,167 % - 0,199 % p.a.

0,144 % - 0,148 % p.a.

Portefølje med ekstra høj risiko

0,156 % p.a.

0,156 % p.a.

Pensionsmidler

Ansvarlig portefølje (afhænger af porteføljens risikoprofil)

XXXX

0,128 % - 0,164 % p.a.

* Idet porteføljer sammensættes af op til 10 forskellige ETF’er, hver med individuelle administrationsomkostninger, afhænger de samlede administrationsomkostninger af den konkrete portefølje. Hvor Norm Invest som følge af størrelsen af kundens indbetaling, og stykprisen på de ETF’er som Norm Invest rådgiver om, ikke har mulighed for at sammensætte en bred portefølje, udvælges en simpel portefølje til kunden, hvilket påvirker de samlede administrationsomkostninger.

Engangsomkostninger I forbindelse med handel (køb eller salg)

Kurtage til Saxo Bank

0,07 % af købs-/salgsværdien

Gebyr for ordreformidling til Norm Invest

0,07 % af købs-/salgsværdien

Valutavekslingsgebyr til Saxo Bank

0,17 % af købs-/salgsværdien

For ydelser der er momspligtige, er priserne ovenfor angivet inkl. moms. Kunder har, via personligt login på Norm Invests hjemmeside, altid adgang til en komplet opgørelse over de faktisk afholdte omkostninger.

Norm Invests oplysninger til kunder om priser

Norm Invests prisstruktur er opbygget ud fra intentionen om, at de totale omkostninger, ved investering over en 10-årig tidshorisont, skal ligge under 0,99 % om året, og for de fleste kunder væsentligt under dette niveau. Du kan få vist eksempler på omkostningerne og fordelingen heraf for forskellige porteføljer på https://www.norminvest.com/priser.

Omkostninger ved investering består både af omkostninger, der opkræves løbende, og omkostninger, der opkræves i forbindelse med hver enkelt handel. Derfor varierer de faktiske omkostninger fra år til år afhængigt af handelsomfanget. De enkelte omkostninger kan ses herunder.

Løbende omkostninger betales dels til Norm Invest, og dels til Norm Invests partnerbank Saxo Bank A/S. Herudover er der løbende omkostning til administration af de ETF’er, som kundens portefølje investeres i. ETF’ernes administrationsomkostninger fragår i den enkelte ETF’s løbende afkast og opkræves således ikke på kundens konto.

Priser pr. 11. juni 2024

Løbende omkostninger

Rådgivningshonorar til Norm Invest (Opkræves af den totale porteføljeværdi)

Samlet indbetaling

under 2.000.000 kr.

over 2.000.000 kr.

Private frie midler og virksomhedsmidler

Standardportefølje

0,678 % p.a.

0,316 % p.a.

Ansvarlig portefølje

0,678 % p.a.

0,316 % p.a.

Portefølje med ekstra høj risiko

0,678 % p.a.

0,316 % p.a.

Pensionsmidler

Ansvarlig portefølje (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,669 % - 0,673 % p.a.

0,326 % - 0,372 % p.a.

Depotomkostninger til Saxo Bank (Opkræves af værdien af ETF’erne i depot)

Private frie midler

0,03 % p.a.

Virksomhedsmidler

0,03 % p.a.

Pensionsmidler

0,03 % p.a.

Administrationsomkostninger til ETF’er (Opgjort på baggrund af værdien af ETF’erne i depot)

(Produktionsomkostninger der tilfalder udsteder af ETF’erne samt ETF’ernes indirekte handelsomkostninger)

Simpel portefølje* (typisk en portefølje under 30.000 kr.)

Alm. portefølje (typisk en portefølje over 30.000 kr.)

Private frie midler og virksomhedsmidler

Standardportefølje  (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,133 % - 0,197 % p.a.

0,133 % - 0,158 % p.a.

Ansvarlig portefølje  (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,148 % - 0,232 % p.a.

0,136 % - 0,168 % p.a.

Portefølje med ekstra høj risiko

0,176 % p.a.

0,176 % p.a.

Pensionsmidler

Ansvarlig portefølje (afhænger af porteføljens risikoprofil)

XXXX

0,135 % - 0,182 % p.a.

* Idet porteføljer sammensættes af op til 10 forskellige ETF’er, hver med individuelle produktionsomkostninger og indirekte handelsomkostninger, afhænger de samlede administrationsomkostninger af den konkrete portefølje. Hvor Norm Invest som følge af størrelsen af kundens indbetaling, og stykprisen på de ETF’er som Norm Invest rådgiver om, ikke har mulighed for at sammensætte en bred portefølje, udvælges en simpel portefølje til kunden, hvilket påvirker de samlede administrationsomkostninger.

Engangsomkostninger i forbindelse med handel (køb eller salg)

Kurtage til Saxo Bank

0,080 % af købs-/salgsværdien

Gebyr for ordreformidling til Norm Invest

0,070 % af købs-/salgsværdien

Valutavekslingsgebyr til Saxo Bank

0,250 % af købs-/salgsværdien

Estimeret indirekte handelsomkostning (spread) ved investering via Norm Invest

0,013 % - 0,047 % af købs-/salgsværdien

For ydelser der er momspligtige, er priserne ovenfor angivet inkl. moms. Kunder har, via personligt login på Norm Invests hjemmeside, altid adgang til en komplet opgørelse over de faktisk afholdte omkostninger.

Oplysninger i henhold til artikel 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565

Som fondsmæglerselskab, der yder investeringsrådgivning og porteføljepleje, er Norm Invest forpligtet til at vise kunder en aggregeret opgørelse af de samlede omkostninger forbundet med investering via Norm Invest fordelt på følgende:

(Produktionsomkostninger der tilfalder udsteder af ETF’erne samt ETF’ernes indirekte handelsomkostninger)

Løbende omkostninger (pr. år)

Engangsomkostninger (pr. handel)

Omkostninger knyttet til investeringsrådgivning/porteføljepleje

0,708 %

0,447 %

Tredjepartsbetalinger (provision) modtaget af Norm Invest

0,000 %

0,000 %

Omkostninger knyttet til de finansielle instrumenter (ETF’er)

0,232 %

0,000 %

I alt

0,940 %

0,447 %

Omkostninger er et vigtigt parameter, når du investerer. For omkostninger går fra i dit afkast, hvilket medfører, at jo højere omkostninger - desto bedre skal investeringen præstere for at følge det benchmark, investeringen måles op imod.

En omkostningsprocent på 0,99 betyder, at hvis den gennemsnitlige værdi af din investering i et år er 100.000 kr., er der gået 990 kr. til omkostninger. Der er mange forskellige typer omkostninger, når man investerer, men i prisoplysningerne er medtaget samtlige omkostninger forbundet med din investering via Norm Invest.

Nogle af omkostningerne betales direkte af dig som investor fx omkostninger for ydelser leveret af Norm Invest og ydelser leveret af Norm Invests partnerbank Saxo Bank. Andre omkostninger, som fx administrationsomkostninger, de indirekte handelsomkostninger i de investeringsfonde (ETF’er) Norm Invest benytter, og forskellen mellem købs- og salgskursen på investeringsfondene, fragår inden værdien af investeringerne opgøres. Uanset hvordan omkostningerne betales påvirker de dog dit afkast negativt og er derfor medtaget i prisoplysningerne for at illustrere, hvad der fragår værdien af den investerede kapital, når der ses bort fra kursudsving forårsaget direkte af bevægelser i værdien af de underliggende aktiver.

For kunder oprettet hos Norm Invest inden 11. juni 2024 er nedenstående priser gældende indtil udløb af den varsling kunden har modtaget per mail.

Løbende omkostninger

Rådgivningshonorar til Norm Invest (Opkræves af den totale porteføljeværdi)

Samlet indbetaling

under 2.000.000 kr.

over 2.000.000 kr.

Private frie midler og virksomhedsmidler

Standardportefølje

0,408 % p.a.

0,258 % p.a.

Ansvarlig portefølje

0,445 % p.a.

0,295 % p.a.

Portefølje med ekstra høj risiko

0,447 % p.a.

0,297 % p.a.

Pensionsmidler

Ansvarlig portefølje (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,426 % - 0,462 % p.a.

0,276 % - 0,312 % p.a.

Depotomkostninger til Saxo Bank (Opkræves af værdien af ETF’erne i depot)

Private frie midler

0,12 % p.a.

Virksomhedsmidler

0,12 % p.a.

Pensionsmidler

0,12 % p.a.

Administrationsomkostninger til ETF’er (Opgjort på baggrund af værdien af ETF’erne i depot)

(Produktionsomkostninger der tilfalder udsteder af ETF’erne samt ETF’ernes indirekte handelsomkostninger)

Simpel portefølje* (typisk en portefølje under 30.000 kr.)

Alm. portefølje (typisk en portefølje over 30.000 kr.)

Private frie midler og virksomhedsmidler

Standardportefølje  (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,133 % - 0,197 % p.a.

0,133 % - 0,158 % p.a.

Ansvarlig portefølje  (afhænger af porteføljens risikoprofil)

0,148 % - 0,232 % p.a.

0,136 % - 0,168 % p.a.

Portefølje med ekstra høj risiko

0,176 % p.a.

0,176 % p.a.

Pensionsmidler

Ansvarlig portefølje (afhænger af porteføljens risikoprofil)

XXXX

0,135 % - 0,182 % p.a.

* Idet porteføljer sammensættes af op til 10 forskellige ETF’er, hver med individuelle produktionsomkostninger og indirekte handelsomkostninger, afhænger de samlede administrationsomkostninger af den konkrete portefølje. Hvor Norm Invest som følge af størrelsen af kundens indbetaling, og stykprisen på de ETF’er som Norm Invest rådgiver om, ikke har mulighed for at sammensætte en bred portefølje, udvælges en simpel portefølje til kunden, hvilket påvirker de samlede administrationsomkostninger.

Engangsomkostninger I forbindelse med handel (køb eller salg)

Kurtage til Saxo Bank

0,070 % af købs-/salgsværdien

Gebyr for ordreformidling til Norm Invest

0,070 % af købs-/salgsværdien

Valutavekslingsgebyr til Saxo Bank

0,170 % af købs-/salgsværdien

Estimeret indirekte handelsomkostning (spread) ved investering via Norm Invest

0,013 % - 0,047 % af købs-/salgsværdien

For ydelser der er momspligtige, er priserne ovenfor angivet inkl. moms. Kunder har, via personligt login på Norm Invests hjemmeside, altid adgang til en komplet opgørelse over de faktisk afholdte omkostninger.

Kom i gang
Ring til os:  
+45 71969628
Chat med os!