Ansvarlig Invetering
Investering i en bedre verden

Investér med dine værdier i behold. Få en portefølje, der tager hensyn til klima, mennesker og resten af verden.

En ansvarlig investering

Mindre vand

Vores ansvarlige portefølje udleder 50 % mindre vand, hvilket hjælper med at bevare vandressourcerne og reducere miljøpåvirkningen.

Mindre CO2

Vores ansvarlige portefølje udleder 32 % mindre CO2 sammenlignet med traditionelle investeringsporteføljer, hvilket bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Mindre olie, kul og gas

Vores ansvarlige portefølje udleder 50 % mindre olie, kul og gas, hvilket reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer og fremmer en renere energifremtid.

Læs Matter Insights rapport for mere om ansvarlige investeringer

Rapporten indeholder data om materialers egenskaber, deres miljøpåvirkning, og hvordan de kan optimeres for bedre ydeevne og bæredygtighed. Rapporten fremhæver også nyeste trends og innovationer inden for materialeteknologi, hvilket giver virksomheder værdifuld indsigt til at træffe informerede beslutninger om materialevalg og produktudvikling.

Hent rapporten
Kom i gang med en moderne investeringsløsning?

Hos os behøver du ikke være ekspert for at komme i gang. Vi har gjort det nemt. Men vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for os.

Følg dine investeringer i Norm app’en

Vores app giver dig et nemt overblik over din investering. Den er designet med brugervenlighed i tankerne, så du hurtigt og enkelt kan se, hvordan dine investeringer klarer sig.

Scan QR-koden
og download appen

FAQ

Hvad investerer jeg ikke i?

Virksomheder, hvis omsætning fra våben, atomvåben, tobak, kul, olie eller diskrimination overstiger 5 %, er sorteret fra i de ansvarlige porteføljer.

ESG, hvad betyder det?

ESG står for Environmental, Social and Governance - altså miljø-, sociale- og ledelsesmæssige forhold.

Hvad koster ansvarlig investering?

En ansvarlig portefølje koster maksimalt 0,80 % i totale årlige omkostninger. Vi forventer, at de leverer nogenlunde samme afkast som vores standardporteføljer.

Hvad er de forventede afkast?

Du kan se historiske afkast på vores afkast-side.

Kan jeg skifte til en ansvarlig portefølje senere?

Du kan starte med en standardportefølje og senere skifte til en ansvarlig portefølje, men der er omkostninger forbundet med skiftet. Start derfor med den type portefølje, som du forventer at beholde.

Se flere spørgsmål og svar
Kom i gang
Ring til os:  
+45 71969628
Chat med os!
+45 7196 9628