Louise, CRM manager
Kunde i Norm Invest

Afkast

Se vores historiske afkast

Hos Norm Invest får du din egen personlige investeringsplan som vi investerer ud fra, når vi tager hånd om din investering. Her kan du se det historiske afkast for de forskellige risikoprofiler.

Kom i gang

Se det historiske afkast for vores forskellige investeringsprofiler

Norm Invest arbejder med en række forskellige investeringsprofiler, som gør det muligt at investere med præcis den risikoprofil, der passer til dig og din situation.

Defensiv

Vores defensive investeringsprofiler er ideelle til dig, der har formuebevarelse som højeste prioritet.

3,80 - 4,73%

Gennemsnitligt årligt afkast over seneste 10 år

Forsigtig

En forsigtig investeringsprofil er til dig, der ønsker mindre udsving og samtidig et mindre afkast.

5,03 - 5,95%

Gennemsnitligt årligt afkast over seneste 10 år

Balanceret

En balanceret investeringsprofil er til dig, der ønsker gennemsnitlige udsving med mulighed for gennemsnitlige afkast.

6,25 - 7,15%

Gennemsnitligt årligt afkast over seneste 10 år

Vækst

Vores vækstprofiler er ideelle til dig, der ønsker moderate udsving med mulighed for et højere afkast.

7,45 - 8,34%

Gennemsnitligt årligt afkast over seneste 10 år

Aggressiv

En aggressiv investeringsprofil er til dig, der kan tåle større udsving på markedet med henblik på at forfølge maksimale afkastmuligheder.

8,63 - 9,51%

Gennemsnitligt årligt afkast over seneste 10 år

Ekstra høj risiko

Ekstra høj risiko giver en 100 % aktieportefølje, som kan give maksimalt afkast, men med mulighed for store udsving.

10,73%

Gennemsnitligt årligt afkast over seneste 10 år

Gennemsnitlige årlige afkast er baseret på tidsperioden 2015 - 2024. De historiske afkast er baseret på Norm Invests modelporteføljer, der er opgjort inden investeringsomkosninger og i EUR. Der er altid omkostninger forbundet med investering, og disse omkostninger vil have en negativ påvirkning på det faktiske afkast. Tilsvarende vil udsving i valutakursen mellem DKK/EUR også påvirke afkastet positivt eller negativt, da de underliggende investeringer er i EUR. Afkast for perioden 2015-2016 er et simuleret afkast baseret på det historiske afkast i de finansielle indeks, som Norm Invests modelporteføljer søger at spejle. Både historisk afkast og simulerede afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast og kursudvikling, som kan være negativ.

Hvilken profil passer dig?

Få en investeringsplan på under 5 minutter og find den rette risikoprofil for dig og din økonomi

Kom i gang

Se det historiske afkast for alle vores risikoprofiler

Se hvad det kan blive til

Afkastberegner

Få en gratis investeringsplan med udgangspunkt i din personlige risikoprofil:

Gratis investeringsplan

Din investering følger markedets afkast

Din investering hos Norm Invest er designet til at afspejle markedets overordnede udvikling. Ved at sprede dine investeringer bredt sikrer vi, at din portefølje tilpasser sig og drager fordel af markedets dynamik.

Også på mobilen

Følg dine investeringer i Norm app’en

Scan QR-koden
og download appen

Er du klar til at komme i gang med en moderne investeringsløsning?

Hos os behøver du ikke være ekspert for at komme i gang. Vi har gjort det nemt. Men vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for os.

FAQ

Har du andre spørgsmål?

Er afkastet før eller efter omkostninger?

Afkastet vises før omkostninger, eftersom omkostningerne bl.a. afhænger af om du vælger en standard- eller ansvarlig portefølje.

Er afkastet efter skat?

Skat er meget individuelt og derfor vises afkastet før skat.

Er der forskel på standard og ansvarlige porteføljer?

Ja, fondene i de ansvarlige porteføljer fravælger bl.a. en række selskaber, der belaster miljøet og deres omgivelser - denne negative screening foretages ikke i standardporteføljernes fonde.

Hvad indeholder porteføljerne?

Porteføljerne er sammensat af 2 til 10 ETFer, der samlet set indeholder flere tusinde forskellige værdipapirer. De består af aktier og obligationer.

Se flere spørgsmål og svar
Kom i gang
Ring til os:  
+45 71969628
Chat med os!
+45 7196 9628