HVAD ER TIDSVÆGTET AFKAST?

Hans-Christian Helboe
Portfolio Manager